Peregrynacja relikwii bł. Karoliny Kózkówny

W sobotę, 10 listopada, o godz. 15.00 podjechał na parking obok naszego kościoła chabrowy mikrobus, a w nim, pielgrzymujące po naszej diecezji, relikwie bł. Karoliny i jej prtret. Witały je licznie zebrane dzieci, ale nie zabrakło również młodzieży i dorosłych. Pod przewodnictwem szkolnego koła Caritas rozpoczęło się czuwanie modlitewne z bł. Karoliną. Przez trzy kolejne dni zanosiliśmy do Boga prośby w intencji młodego pokolenia oraz o umocnienie wiary w naszej parafii. W czuwanie modlitewne włączyły się grupy parafialne, dzieci, gimnazjaliści, młodzież, rodzice. Wśród modlących się grup nie zabrakło również marianek. Zebrałyśmy się w kościele w niedzielę o godz. 17.00. Najpierw mogłyśmy poznać życiorys bł. Karoliny, wysłuchałyśmy konferencji, wygłoszonej przez naszego ks. Proboszcza, na temat prostoty życia bł. Karoliny i przykładu, jaki nam daje. Następnie przed wystawionym w Najświętszym Sakramencie Panem Jezusem trwałyśmy kilka chwil na modlitwie. Na zakończenie spotkania mogłyśmy uczcić relikwie bł. Karoliny.
We wtorek o godz. 16.00 została odprawiona msza św. przez wstawiennictwo bł. Karoliny o świętość rodzin naszej parafii, a po jej zakończeni relikwie zostały przekazane kolejnej parafii.
Mamy nadzieję, że błogosławiony czas peregrynacji relikwii pozwoli niejednemu z nas odkryć swoje miejsce we wspólnocie Kościoła i obudzi zapał apostolski do dawania ludziom świadectwa o przynależności do Jezusa. Błogosławiona Karolino módl się za nami.