7 listopada 2012 A.D.

7 listopada Pan Bóg odwołał do siebie Krystynę Kozub z ul. Konopnickiej. Pogrzeb odprawiliśmy 10 listopada.