Nabożeństwo różańcowe

Różaniec to modlitwa szczególnie lubiana przez Dzieci Maryi. Modlitwa, w czasie której 53 razy pozdrawiamy Matkę Najświętszą. Dlatego staramy się w miarę możliwości brać udział w nabożeństwach różańcowych, a jedno z nabożeństw przygotowujemy. W tym roku takie przygotowane przez nas nabożeństwo odbyło się 13.10. W naszych liturgicznych strojach stanęłyśmy u stóp ołtarza, aby wraz z Matką Najświętszą trwać na modlitwie. W Roku Wiary chciałyśmy stanąć z darem naszej modlitwy przy chrześcijanach całego świata. W tym dniu modliły się wraz z nami siostry karmelitanki z Ełku. Symbolem naszej łączności z narodami wszystkich kontynentów były zapalane przy kolejnych tajemnicach lampki. Lampki te zostały ustawione w znak krzyża - symbol naszej wiary. A my, wraz z Matką Najświętszą prosiliśmy: "Panie umocnij wiarę naszą".