Popołudnie pod hasłem: "Jedność wpisana w serce człowieka".

    W imieniu  DFK w Kielczy i parafii św. Bartłomieja w Kielczy zapraszamy 21 października na spotkanie, które przeżywane będzie  hasłem: "Jedność wpisana wserce człowieka".
O  godz. 16.00 koncert w kościele. Wystąpi GORETO TRIO w składzie:
Małgorzata Pstraś-Stencel - flet
Tomasz Stencel - obój
Renata Taut - fagot
Jacek Woleń - prowadzenie
W programie między innymi:
Charpentier - Te Deum
L.Cherubini - Ave Maria
J.S.Bach - Aria na strunie G
J,S,Bach - Chorał z kantaty 147
G.Ph. Telemann- Trio Sonata
G.F. Haendel - Trio
J.Haydn - Trio
Ok.17.15 w chacie wykład p. prof. dr hab. Grażyny Barbary Szewczyk (Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego) z tematem: "Rodzinne krajobrazy i tożsamości Górnoślązaków w literaturze
niemieckiej i polskiej".