22.07.2012 - XVI Niedziela Zwykła.

      W czasie Mszy św. o godz. 11 do grona wspólnoty lektorów został przyjęty pan Waldemar Janik. Stojąc u stóp ołtarza pan Waldemar oraz wszyscy obecni na Mszy św. wysłuchali pouczenia, które odczytał ks. proboszcz. Następnie kandydat na lektora kładąc prawą rękę na Pismo św. wysłuchał słów:
Przyjmij księgę Pisma św., otaczaj ją szacunkiem i wiernie przekazuj słowo objawione ku chwale Boga i pożytkowi wiernych.
Pan Waldemar złożył uroczyste przyrzeczenie:Dziękując Bogu za łaskę powołania do służby lektorskiej, przyrzekam powierzone zadania wypełniać gorliwie i sumiennie; przyrzekam czytać wyraźnie Słowo Boże i wg niego żyć. Po złożeniu ślubowania nowy lektor czytał po raz pierwszy Słowo Boże  
a było to II czytanie  z Listu św.Pawła Apostoła do Efezjan 2, 13 - 18.