Dawni Duszpasterze

Pierwszym znanym z imienia i nazwiska proboszczem kielczańskim był:

 • Melchior Franz Woitzik  - Foyt (1651 - 1655)  Urodził się ok. 1618 r. w Oleśnie (Rosenberg). Studiahumanistyczne odbywał w Kaliszu i Ołomuńcu. Święcenia przyjął w Nysie 12 marca 1650 r. Jeden rok był wikarym w Starych Krzepicach, a następnie przez cztery lata proboszczem w Kielczy.

Kolejnymi byli:

 • Ks. Bonawentura Zajonczewski  (1673 - 1689) Pochodził z Lublińca Cystersi jemileniccy bronili wyłączności do posługi duszpasterskiej na terenie swojej parafii. Przez długi czas procesowali się z proboszczem Bonawenturą o prawo do posługi w Żędowicach. Ostatecznie proboszcz z Kielczy  przegrał sprawę i został skazany na 8 dni karceru.

 • Ks. Szymon Nowak (1692 - 1693)

 • Ks. Jan Kozielek  (1693 - 1705)

 • Ks. Piotr Łaziński (1705 - 1722)

 • Ks. Grzegorz Miazga (1722 - 1723)

 • Ks. Jakub Rzepka (1723 - 1726)

 • Ks. Jerzy Jędrysik (1726 - 1727)

 • Ks. Maciej Burda (1727 - 1755) Za jego czasów wystawiono nowy kościół z drewna, wyposażony w organy, które w połowie pokrył  ze swoich pieniędzy proboszcz.

 • Ks. Jan Gabriel (1755 - 1760)

 • Ks. Paweł Nawrath (1755 - 1760)

 • Ks. Tomasz Schyska  (1778 - 1784) Za którego proboszczowania wybudowano w latach 1777 - 1779 obecny kościół.

 • Ks. Tomasz Denia (1784 - 1786)

 • Ks. Franciszek Heisig (1786 - 1818) dwukrotnie zarządzał parafią w latach 1786 - 1818 oraz 1825 - 1840. Zadbał o wystrój wnętrza nowej świątyni. Z własnych funduszów wystawił szpital dla ubogich. Śmierć ostatniego z rodu Colonów - Filipa uczcił postawieniem pomnika w parku za probostwem. Grób ks. Heisiga znajduje się w północno wschodniej części placu kościelnego.

 • Ks. Wawrzyniec Szczepanik (1818 - 1825)

 • Ks. Franciszek Heisig (1825 - 1840)

 • Ks. Paweł Michna (1840 - 1877) Był tzw. starokatolikiem (ruch odrzucający  zwierzchność papieża, a podporządkowujący Kościół państwu). Zwołał w Kielczy „pierwszy sobór księży rządowych”, na który przybyło tylko 5 księży. Parafianie z Kielczy szukali duszpasterzy w okolicy, którzy wierni byli Kościołowi Chrystusa. Miedzy innymi brali udział w nabożeństwach w Wielowsi i Wiśniczu.  Grób nieszczęśliwego kapłana znajduje się pod oknem „babinicy”.

 • Ks. Ignacy Talaczyński (1877 - 1888) Również starokatolik. Na marginesie Liber Comunicantium w Wiśniczu umieszczony jest zapis: „ Proboszcz rządowy w Kielczy jest jak intruz pomijany, a jak wszyscy proboszczowie rządowi jest kapłanem bez ludu”. Dzieci z Kielczy przyjmowały więc   I Komunię w Wiśniczu: w 1877 - 26 dzieci; 1878 - 47; 1879 - 53; 1880 - 85; 1881 - 100; 1882 - 109; 1883 - 128; 1884 - 108. Kuria wrocławska wysłała w roku 1885 nowego rządcę parafii - ks. Józefa Wajdę, ale ten nie mógł swobodnie pełnić posługi, ponieważ jeszcze przez trzy lata probostwo „okupował” ks. Talaczyński

 • Ks. Józef Wajda (1888 - 1922)

 • Ks. Urbański (1922 -1923)

 • Ks. Joseph Schroda (1923 - 1945) – zamordowany przez żołnierza sowieckiego na probostwie. Grób znajduje się przy bocznym wejściu do kościoła.

 • Ks. Franciszek Bialas (1945 - 1958).  3 listopada 1958 r. ks. Franciszek Bilas otrzymuje z Kurii Biskupiej w Opolu zwolnienie z obowiązków proboszcza w Kielczy. 72 letni kapłan postanowił czas emerytury spędzić w Republice Federalnej Niemiec. Niestety tylko na krótko - rok później Pan Bóg odwołał go do wieczności.

 • Ks. Wincenty Guzik (1958 - 1988). Do śmierci w roku 1994 przebywał w Kielczy. Grób znajduje się przy bocznym wejściu do kościoła.

 • Ks. Józef Gurba (1988 - 1995)

 • Ks. Jan Wypior (obecny od 1995)