Wielki Tydzień

Drodzy Parafianie!
Jestem blisko Was myślami i z błogosławieństwem, które wypraszam u Pana Boga.
 
Mamy piękny, obmodlony, ale mały kościół. W zgodzie z dyspozycjami Ministra Zdrowia oraz dekretem ks. Biskupa, które zmieniły limit wiernych w świątyniach (1 osoba na 20 m2), w naszym kościele jednocześnie może przebywać 14 osób.
 
Trzeba nam z pokorą przyjąć te  niełatwe decyzje w duchu odpowiedzialności za życie i zdrowie własne oraz innych, tym bardziej, że statystyki zachorowań w ostatnich dniach są niepokojące.
 
Ks. Biskup daje możliwość odprawienia celebracji Wielkiego Tygodnia na placach przykościelnych, gdzie nie obowiązują limity wiernych, a jedynie nakaz zasłaniania ust i nosa oraz zasada dystansowania się.
 
W związku z tym  proponuję celebrowanie nabożeństw na placu kościelnym, przy figurze Matki Bożej:
- w Niedzielę Palmową Msze Święte o godz. 9.00 i 11.00;
- w Wielki Czwartek Msza Święta Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00;
- w Wielki Piątek Liturgia ku czci Męki Pańskiej o godz. 18.00;
- w Wielką Sobotę poświęcenie pokarmów wielkanocnych o godz. 15.00;
- w Wielką Sobotę Liturgia Wigilii Paschalnej  o godz. 18.00.
 
W razie deszczowej pogody celebracje odbędą się w kościele z wyłącznym udziałem liturgicznej służby ołtarza. Pozostałych parafian zapraszam wtedy do korzystania z transmisji internetowych. Po nabożeństwach w czwartek i piątek będę rozdzielał Komunię Świętą w kościele do godz. 22.00.
Proszę na bieżąco śledzić informacje, które przekazywał będę na stronie parafialnej. Dzielcie się tą wiedzą z tymi, którzy nie mają Internetu.