Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - nabożeństwo z młodzieżą i w intencjach młodzieży, z modlitwą uwielbienia oraz wdzięczności za Eucharystię

..
 
Ks. Biskup Ordynariusz napisał do nas w odezwie z 20 maja: "Przez ostatnie 10 lat w uroczystość Bożego Ciała organizowany był w Opolu „Koncert Uwielbienia”, który stanowił szczególną formę modlitwy za młode pokolenie. W tym roku nie odbędzie się on ze względu na epidemię. Tym bardziej zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu do parafialnych świątyń. W tym samym czasie chciejmy utworzyć Diecezjalny Wieczernik trwania razem przed Panem na modlitwie uwielbienia i wdzięczności za tajemnicę przychodzenia i obecności Pana pośród nas pod postacią Chleba Eucharystycznego i prośmy wszyscy o moc wiary w sercach młodego pokolenia."
W Boże Ciało o godz. 18.00 rozpocznie się nabożeństwo z młodzieżą i w intencjach młodzieży, z modlitwą uwielbienia i wdzięczności za tajemnicę przychodzenia i obecności Pana Jezusa pośród nas pod postacią Chleba. Modlitwę poprowadzą Lektorzy oraz Schola „Gaudium”.
Inne ogłoszenia:        
          Odwołana jest dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej dla wszystkich wiernych w niedziele i dni świąteczne. Nadal mogą korzystać z dyspensy osoby w podeszłym wieku, osoby z objawami infekcji oraz tych, którzy odczuwają wzmożoną obawę przez zakażeniem.
Zniesione jest ograniczenie liczby uczestników w nabożeństwach wewnątrz kościoła. Obowiązuje jednak zakrywanie ust i nosa oraz wskazane jest dystansowanie się..
Uczestniczący w nabożeństwach na zewnątrz  świątyni również ubierają maseczki i przebywają w odpowiedniej odległości od siebie.
           Kościół jest otwarty w ciągu dnia.
           
          Od poniedziałku do środy w godz. 17.00 – 18.00 wystawiony będzie Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie.
          
          Okazja do Spowiedzi będzie pół godziny przed nabożeństwami oraz od poniedziałku do środy w godzinach 17.00 – 18.00.

          Jest pozwolenie na organizowanie procesji  w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.  Podobnie jak w sąsiednich parafiach naszego dekanatu  odbędą się one  wokół kościoła. W procesji brać będzie udział liturgiczna służba ołtarza, poczty sztandarowe, orkiestra oraz dzieci sypiące kwiaty. Pozostali uczestnicy nabożeństwa  zgromadzeni będą w kościele, na placu kościelnym i na parkingu.
Ołtarze ustawione będą:
Pierwszy przy Krzyżu Misyjnym (przygotowują ministranci)
Drugi przy kaplicy Pana Jezusa Frasobliwego (przygotowuje wspólnota lektorów)
Trzeci przy figurze Matki Bożej Fatimskiej (przygotowują marianki)
Czwarty na wprost cmentarza i głównego wejścia do kościoła (przygotowuje Żywy Różaniec).

        
Jeżeli mogę pomóc lub macie jakieś pytania czekam: telefon: 774049010; e-mail; kielcza@opole.opoka.org.pl

Niech dobry Bóg Was wszystkich prowadzi, strzeże i + błogosławi!
Wasz proboszcz ks. Jan