Pokój Wam!


Malowała Helenka WyrwaMalowała Helenka Wyrwa    

Drodzy moi!
  
   W słowie „drodzy” zawieram to co czuję. Jesteście dla mnie bliscy i nieobojętni.
   W ten szczególny czas chcę Was zapewnić o serdecznej życzliwości,
   którą wypowiadam modlitwą, +błogosławieństwem i dobrymi życzeniami.

   Ewangelia opowiada: Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami,
   Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! …
   Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane»”


   Szukam obrazu opisującego słowo „pokój”. Pierwsza myśl, to dziecko, które przy dobrej mamie czy ojcu czuje się bezpiecznie.
   Kochające serce rodziców daje pokój dzieciom.
   Wierzę w to głęboko, że Bóg jest najtroskliwszym Ojcem.
   To On w Poranek Wielkanocny, ustami swojego Syna mówi do nas: jesteście bezpieczni przy Mnie – Pokój wam!
   Ale tak, jak dziecko, gdy słucha dobrych rodziców jest strzeżone ich mądrością,
   tak i my jesteśmy chronieni przed „głupotą grzechu”, gdy żyjemy w zgodzie z Bożą mądrością.

   Życzę:
   - otwierania się na Ducha Świętego, który jest gwarancją trwania w postawie dziecka Bożego;
   - poczucia bezpieczeństwa, które daje żywa więź z Panem Jezusem;
   - obfitych darów od najlepszego Ojca – Boga;
   - wielkanocnej radości i spokojnego przeżywania Świąt w gronie rodziny
   oraz we wspólnocie z parafią za pośrednictwem transmisji internetowych


    Wasz proboszcz ks. Jan