Służba w czasie nabożeństw

 

Plan służby znajduje się w zakładce: Liturgiczna Służba Ołtarza - Plan służby