26 maja 2012 AD

Do wspólnoty Kościoła włączeni zostaną: Natalia Karolina Szaton i Filip Marek Piekacz.