ODNOWIENIE MISJI ŚWIĘTYCHDrodzy Siostry i Bracia,
Czcigodni Parafianie z Kielczy!

Choć dopiero niedawno minęły Święta Bożego Narodzenia, to jednak już końcówka miesiąca lutego wprowadzi nas środą popielcową w okres Wielkiego Postu. Będzie to dla nas okazja do ponownego spotkania i kontynuacji zamyśleń, które podejmowaliśmy podczas ubiegłorocznych Misji Świętych. Cieszę się na ten czas, żywo wspominając to dobro i życzliwość, których doświadczyłem będąc pośród Was. Ufam, że zbliżające się rekolekcje staną się dla nas na nowo okazją do ściślejszego przylgnięcia do Pana Boga, by przyjąć to wszystko, czym w swej hojności zechce On nas obdarzyć. Ogarniam Was modlitwą i kapłańskim błogosławieństwem. Do zobaczenia niebawem!

Pokój i dobro!
o. Alan T. Brzyski OFM


PLAN  ODNOWIENIA MISJI  PARAFIALNYCH
„Wielka Tajemnica Wiary”

Sobota, 22 luty
17.00 - Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym.
18.00 – Nauka dla młodzieży.
- Wystawienie Najśw. Sakramentu i okazja do Spowiedzi
dla młodzieży.
Niedziela, 23 luty
7.30 -9.00-11.00 Msze św. z kazaniem rekolekcyjnym.
14.00 –15.00 Adoracja Pana Jezusa w Najśw. Sakramencie.
15.00 - Nauka stanowa dla małżonków, rodziców.
Poniedziałek, 24 luty
8.00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich.
9.00 – 18.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu.
14.30 - Nabożeństwo pokutne ze Spowiedzią dla dzieci z klas 5-8.
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego.
- Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej.
17.00 - Okazja do Spowiedzi.
18.00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich.
19.00 - Nauka dla grup parafialnych: Rady Duszpasterskiej i Budowlanej, Służby Kościelnej, Żywego Różańca, Wspólnoty Lektorów, Wspólnoty „Caritas”, Wspólnoty Misyjnej „Paulus”, Orkiestry, Scholi „Gaudium”, Psałterzystek,  Marianek i Ministrantów.
Wtorek,  25 luty
8.00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich, z udziałem chorych.
9.00 – 18.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu ( o godz. 17.30 nabożeństwo zakończenia adoracji prowadzone przez o. Misjonarza)
10.00 - Odwiedziny chorych.
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego.
- Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej.
16.00 - Okazja do Spowiedzi.
18.00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich.
Środa Popielcowa, 26 luty
7.00; 9.00; 18.00 - Msza św. z kazaniem wieńczącym odnowienie misji.
16.00 – Droga Krzyżowa w intencji zmarłych.
16.00-18.00 – Okazja do Spowiedzi.