Boże Narodzenie Anno Domini 2019

Pasterka w "Barce". Zdjęcie Andrzej KernerPasterka w "Barce". Zdjęcie Andrzej Kerner

„Albowiem Dziecię nam się narodziło,
Syn został nam dany,
na Jego barkach spoczęła władza.
Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca,
Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju».”
Iz 9,5Prorocze słowa Izajasza spełniły się i realizują w naszych czasach.
W Betlejemską Noc narodził się Syn Boży, dla nas Pan.
Jest On natchnieniem do lepszego, świętego życia.
Prowadzi bezbłędną drogą do Domu Ojca.
Jest źródłem pokoju, którego świat dać nie może.
Życzę, w te wyjątkowe Święta i na cały 2020 Rok Pański,
żywej komunii, zjednoczenia z Panem Jezusem,
a tym samym poczucia bezpieczeństwa i sensu życia,
obdarowywania bliskich i spotykanych ludzi dobrem i pokojem.


ks. Proboszcz