Wincenty z Kielczy w internecie
Kto o nim pisze?
Wikipedia.pl - https://pl.wikipedia.org/wiki/Wincenty_z_Kielczy
Wincenty z Kielczy - Był związany ze śląskim rodem Odrowążów, być może nawet do niego należał. Trwa spór o jego miejsce urodzenia; niektórzy historycy (Marian Plezia) uważają za dawną historiografią, że pochodził on z Kielc, inni (np. Gerard Labuda), że z miejscowości Kielcza koło Strzelec Opolskich w województwie opolskim (posiadłości rodowej Odrowążów). Współczesna historiografia skłania się przeważnie ku drugiej opcji.
Culture.pl - https://culture.pl/pl/tworca/wincenty-z-kielczy
Wincenty z Kielczy (Wincenty z Kielc, Wincenty) - pierwszy znany z imienia polski kompozytor. Urodził się przed 1200, zmarł po 1261.
Encyklopedia PWN - https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Wincenty-z-Kielczy;3996462.html
Wincenty z Kielczy, ur. ok. 1200, zm. po 1261,
pisarz pol.-łaciński; kapelan biskupa krak. Iwona Odrowąża, od 1227 kanonik krak., następnie dominikanin, autor pism hagiograficznych i historiograficznych; autor żywota św. Stanisława, znanego w 2 wersjach, krótszej Vita minor (po 1242, przed 1250) i dłuższej Vita maior (po 1257, przed 1261), obie wyd. 1884; w wersji obszerniejszej zawarł m.in. dzieje dyn. Piastów i przepowiednię zjednoczenia państwa; napisał także oficjum brewiarzowe o świętym ze znanym hymnem Gaude Mater Polonia...

i inne portale: www.montes.pl ;
http://pik.kielce.pl/ludzie-kultury/literatura/20791-wincenty-z-kielczy....
http://staropolska.pl/sredniowiecze/hagiografia/wincenty_z_kielczy.html;
http://www.zs10suwalki.pl/joomla/tg_proje/kazik/winc_z_kielczy.htm;
www.polishnews.com/wincenty-z-kielczy-autor-hymnu-gaude-mater-polonia; oraz wiele innych.