12.05-19.05-26.05. 2019AD

Grzegorz, s. Mirosława i Marii, kawaler, zam. w Zawadzkiem
z Jolantą, c. Alfreda i Gertrudy, panną, zam. w Kielczy.