7.04-14.04-21.04. 2019 AD

Adam , s. Waldemara i Gabrieli, kawaler, zam. w Kadłubie
z Beatą , c. Krystiana  i Eryki, panną, zam. w Kielczy.