17.03-24.03-31.03. 2019 AD

Arnold, s. Jerzego i Wandy, kawaler, zam. w Kielczy
z Natalią, c. Andrzeja i Iwony, panną, zam w Jaryszowie.