MISJE ŚWIĘTE ANNO DOMINI 2019
„W mocy
Bożego Ducha”

Drodzy Siostry i Bracia,
Parafianie z Kielczy!

    Pod koniec XVIII stulecia nikomu nieznana, prosta zakonnica, bł. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego, która sama siebie nazywała „Małą Nic”, po doświadczeniu szczególnych łask Bożych, pisała list do Ojca Świętego, w którym podkreślała rolę Ducha Świętego słowami: „Świat i zgromadzenia zakonne gonią za nowościami, zapominając o prawdziwym nabożeństwie do Ducha Świętego. Dlatego tyle jest błędu, rozbicia, nie ma pokoju i światła na świecie. Nie wzywa się światła tak, jak należy, a to światło pozwala nam poznać prawdę.” Słowa te musiały długo czekać na odzew, jednakże po upływie czasu, papież Leon XIII, podkreślił znaczenie Ducha Świętego i ogłosił konieczność nabożeństwa ku Jego czci.
Gdy kilka dni temu pielgrzymowałem do miejsca, gdzie została pochowana owa szczególna czcicielka Ducha Świętego, mimo trudności, w jakie obfitowało dotarcie do tego miejsca, polecałem w szczególny sposób czas naszych przyszłorocznych misji parafialnych. Ich hasłem będzie myśl przewodnia obecnego roku duszpasterskiego „W mocy Ducha”. To wezwanie ma na celu uwrażliwienie naszych serc na delikatne działanie Bożego Ducha na ścieżkach wiary w naszej codzienności.
    Już teraz zachęcam Was do dobrego przygotowania się do tego szczególnego czasu nawiedzenia łaski. Proście Ducha Świętego, by był to Jego czas. Niech dzieci uczą się za Jego natchnieniem przygotowywać serca przez pełnienie dobrych uczynków.Rodzice, niech modlitwą w rodzinach, stwarzają atmosferę otwarcia na działanie Boże w Waszych domach.Młodzież niech nie unika trudnych pytań, od których zależy jakość ich życia.Osoby starsze oraz te, które dźwigają ciężar choroby i cierpienia, niech pamiętają, ze odgrywają szczególną rolę w przygotowaniu parafii do misji: ich bowiem modlitwy i cierpienia, ofiarowane Bogu, mogą wiele wyjednać i stanowić źródło pokoju dla wielu serc!
Pamiętam o Was i już teraz proszę dobrego Boga, by nasze misyjne spotkania zaowocowały stokrotnie. Polecam, z pokorą, Waszym modlitwom i siebie samego, bym w żaden sposób sobą Pana Boga nie przesłaniał, ale stał się narzędziem Jego działania w Waszej Parafii.
    Łączę dar Bożego błogosławieństwa, niech Pan obdarza Was pokojem!

o. Alan Tomasz Brzyski OFM
franciszkanin
Betlejem, 24 października 2018 r.PLAN  MISJI  ŚWIĘTYCH

Czwartek, 28 luty – DZIEŃ WIARY
7.30 - Różaniec.
8.00 - Msza św. z nauką ogólną.
10.00-12.00 – Spotkanie misyjne w szkole z uczniami oraz nauczycielami.
14.00 – Msza św. dla dzieci i gimnazjalistów
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i okazja do Spowiedzi do godz. 16.00.
18.00 - Msza św. z nauką ogólną.
- Nauka stanowa dla małżeństw i rodzin.
21.00 – Apel Maryjny.
 
Piątek, 1 marca - DZIEŃ POKUTNY
7.30 - Różaniec.
8.00 - Msza św. z nauką ogólną.
Ok. 9.00 –Nabożeństwo Pokutne do Najśw. Serca Pana Jezusa.
14.00 – Msza św. dla dzieci i gimnazjalistów.
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i okazja do Spowiedzi do godz. 16.00
18.00 - Msza św. z nauką ogólną.
19.00 - Nauka stanowa dla młodzieży.
21.00 – Apel Maryjny.
 
Sobota, 2 marca - DZIEŃ RODZIN
7.30 - Różaniec.
8.00 - Msza św. z udziałem chorych z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych.
- Odwiedzanie chorych
17.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i okazja do Spowiedzi.
18.00 - Msza św. z nauką misyjną, w czasie której odnowione będą przyrzeczenia małżeńskie.
 
Niedziela, 3 marca - DZIEŃ KAPŁAŃSTWA I EUCHARYSTII
7.30, 9.00, 11.00 – Msze św. z kazaniem dla wszystkich.
15.00 – Nauka misyjna
oraz Nabożeństwo dziękczynne za dar Kapłaństwa i Eucharystii.
21.00 – Apel Maryjny.
 
Poniedziałek, 4 marca  - DZIEŃ PAMIĘCI O ZMARŁYCH
7.30 - Różaniec.
8.00 - Msza św. z nauką ogólną.
9.00 – 11.00 - Spotkania dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej w szkole ze świeckimi misjonarzami p. Karoliną i Karolem Fremont.
9.00 – 18.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do Spowiedzi  św. od godz. 16.00 do 17.00.
18.00 - Msza św. z nauką ogólną.
19.00 - Procesja na cmentarz z modlitwą w int. zmarłych.
 
Wtorek, 5 marca - DZIEŃ ZAWIERZENIA I UFNOŚCI
7.30 - Różaniec.
8.00 - Msza św. z nauką ogólną, w czasie której odnowione będą przyrzeczenia chrzcielne z krzyżem trzymanym w ręce.
9.00 – 11.00 - Spotkania dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej w szkole ze świeckimi misjonarzami p. Karoliną i Karolem Fremont.
9.00 – 18.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu ( o godz. 17.30 nabożeństwo zakończenia adoracji prowadzone przez o. Misjonarza) i okazja do Spowiedzi  św. od godz. 16.00 do 18.00.
18.00 - Msza św. z nauką ogólną, w czasie której odnowione będą przyrzeczenia chrzcielne z krzyżem trzymanym w ręce.
 
Misje Święte kontynuowane będą przez cały Wielki Post, podczas którego otwierajmy się jeszcze bardziej  na duchowe dary, których udziela nam Duch Święty. Niech to będzie potwierdzane ożywioną pobożnością i piękniejszym życiem. Znakiem, przypominającym o tym  będzie krzyż, który trzymaliśmy w czasie odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. 
 
 
Wielki Poniedziałek, 15 kwietnia
– DZIEŃ PODSUMOWANIA MISJI ŚWIĘTYCH
7.30 - Różaniec.
8.00 - Msza św. z nauką misyjną.
14.00 – Nabożeństwo Pokutne i sakrament Pokuty  dla dzieci i gimnazjalistów.
16.00 – 18.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do Spowiedzi.
18.00 - Msza św. z nauką misyjną.
- Procesja do krzyża misyjnego i nabożeństwo z przyrzeczeniem wierności krzyżowi.