I z Duchem Twoim! To wszystko jest możliwe !
Najlepszy Ojcze, Boże!


Nie zostawiłeś ludzkości, nas, mnie
z  bałaganem,
który powodują nasze złe wybory.
Twój Syn stał się człowiekiem
i od ponad 2000. lat
jest naszym Zbawicielem.
Dziękujemy, że nie zostawiłeś nas samych z naszymi grzechami.
Twój Duch jest nam światłem  
i  umocnieniem w dobrym.
Życzę, w Boże Narodzenie, odkrywania
prawdy o miłości Boga.
Niech również cały rok 2019 będzie dla nas czasem
realizowania powołania dziecka Bożego.
Pełnych Bożego pokoju i dobrego samopoczucia Świąt
                                                            życzy   
                                                            ks. Proboszcz