Gaude Mater Polonia - Wincenty z Kielczy in memoriam
Dla upamiętnienia, pochodzącego z naszej miejscowości, kronikarza, autora hymnu sławiącego św. Stanisława Biskupa, dominikanina, który przyjął habit zakonny od św. Jacka,
wystąpi w naszym kościele chór Oktoich.
W imieniu organizatorów: Biblioteki i Kultury z Zawadzkiego, Stowarzyszenia Wincentego z Kielczy oraz naszej Parafii
zapraszam
do udziału w koncercie w niedzielę 18 listopada o godz. 16.00.
Przed i po występie otwarta będzie w zabytkowej chacie kawiarenka festiwalowa.

 
Chór „Oktoich”- przy cerkwi św. św. Cyryla i Metodego we Wrocławiu i Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego Garnizonu Wrocław, powstał we wrześniu 1991 roku jako zespół męski przy Parafii Prawosławnej św. Cyryla i św. Metodego we Wrocławiu. W 1999 roku dekretem śp. abp gen dyw. Mirona Chodakowskiego - został powołany do niesienia swej posługi w strukturach Prawosławnego Ordynariatu WP. Chór nagrał 9 płyt CD - w tym Nominacja do nagrody Fryderyków- a także programy dla telewizji. Zespół dał setki koncertów w Polsce i w renomowanych salach koncertowych i filharmonicznych Europy: Moskwy, Londynu, Brukseli, Budapesztu, Tbilisi, Kiszyniowa, Bukaresztu, Pragi, Berlina, Monachium, Hanoweru i katedr Francji; Jest 4-krotnym laureatem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki cerkiewnej w Hajnówce (I i II miejsce; 1992, 1994, 2006, 2011 r.) oraz Międzynarodowego Festiwalu Kunsztu Śpiewu Diakońskiego w Moskwie - nagroda specjalna (1997). W roku 2004 chór został uhonorowany Ogólnopolską nagrodą im. św. Brata Alberta – za całokształt działalności kulturalno-charytatywno- ekumenicznej. Chórzyści „Oktoichu” są odznaczeni przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego a także MON-u i Stowarzyszeń Kombatanckich medalami: W 2012 roku chór nagrał z multiinstrumentalistą- Józefem Skrzekiem, płytę CD pt. „Kazania Świętokrzyskie – spektakl słowno-muzyczny”; Od 2009 roku zespół występuje również z głosami żeńskimi. Zespołem kieruje od początku ks. Grzegorz Cebulski.