23 września 2018r., XV Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Bóg podtrzymuje całe moje życie

Wybaw mnie, Boże, w imię Twoje,
mocą swoją broń mojej sprawy.
Boże, słuchaj mojej modlitwy,
nakłoń ucha na słowo ust moich.

Bóg podtrzymuje całe moje życie

Bo powstają przeciw mnie pyszni,
gwałtownicy czyhają na moje życie.
Nie mają oni Boga
przed swymi oczyma.

Bóg podtrzymuje całe moje życie

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Bóg wezwał nas przez Ewangelię,
abyśmy dostąpili chwały Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Emilia Nowak
11:00 Paulina Bonk