26 sierpnia 2018r., Niedziela, Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, odpust ku czci św. Bartłomieja

PSALM RESPONSORYJNY

Tyś wielką chlubą naszego narodu

Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały
w mieście naszego Boga.
Święta Jego góra, wspaniałe wzniesienie,
radością jest całej ziemi.

Tyś wielką chlubą naszego narodu

Cośmy słyszeli, to zobaczyliśmy
w mieście Pana Zastępów,
w mieście naszego Boga;
Bóg je umacnia na wieki.

Tyś wielką chlubą naszego narodu

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami.​

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Elwira Krawiec
11:00 Julia Kocot