22 lipca 2018r., XVI Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie,
pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć,
orzeźwia moją duszę.

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni życia
i zamieszkam w domu Pana
po najdłuższe czasy.

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Moje owce słuchają mego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną.​

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Julia Plachetka
11:00 Wiktoria Strzelczyk