24 czerwca 2018r., Niedziela, Uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela

PSALM RESPONSORYJNY

Od łona matki Pan mym opiekunem

W Tobie, Panie, ucieczka moja,
niech wstydu nie zaznam na wieki.
Wyzwól mnie i ratuj w Twej sprawiedliwości,
nakłoń ku mnie swe ucho i ześlij ocalenie.

Od łona matki Pan mym opiekunem

Bądź dla mnie skałą schronienia
i zamkiem warownym, aby mnie ocalić,
bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą.
Boże mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca.

Od łona matki Pan mym opiekunem

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Jan przyszedł świadczyć o światłości,
aby przygotować Panu lud doskonały.​

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Marietta Krawiec
11:00 Julia Kocot