27 maja 2018., Niedziela - Uroczystość Najświętszej Trójcy

PSALM RESPONSORYJNY

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana

Słowo Pana jest prawe,
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość,
ziemia jest pełna Jego łaski.
Szczęśliwy naród wybrany przez Pana

Przez słowo Pana powstały niebiosa,
wszystkie gwiazdy przez tchnienie ust Jego.
Bo przemówił, i wszystko się stało,
sam rozkazał, i zaczęło istnieć.
Szczęśliwy naród wybrany przez Pana

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.​

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Laura Chmielorz
11:00 Julia Kocot