3 maja 2018r., czwartek, Uroczystość Najśw. Maryi Panny, Królowej Polski

PSALM RESPONSORYJNY

Tyś wielką chlubą naszego narodu

Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego
spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi,
i niech będzie błogosławiony Pan Bóg,
Stwórca nieba i ziemi.

Tyś wielką chlubą naszego narodu

Twoja ufność nie zatrze się aż na wieki
w sercach ludzkich wspominających moc Boga.
Niech Bóg to sprawi,
abyś była wywyższona na wieki.

Tyś wielką chlubą naszego narodu

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Jezus powiedział do ucznia: „Oto Matka twoja”,
i od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.​

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Paulina Bonk
11:00 Emilia Nowak