Sprzątanie kościoła


Zapraszam starszą grupę marianek do sprzątania kościoła
w Wielką Sobotę po zakończeniu ceremonii.