22 kwietnia 2018r., IV Niedziela Wielkanocna

PSALM RESPONSORYJNY

Kamień wzgardzony stał się fundamentem

Dziękuję Tobie, że mnie wysłuchałeś
i stałeś się moim Zbawcą.
Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym.
Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach.

Kamień wzgardzony stał się fundamentem

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie,
błogosławimy wam z Pańskiego domu.
Jesteś moim Bogiem, podziękować chcę Tobie,
Boże mój, wielbić pragnę Ciebie.

Kamień wzgardzony stał się fundamentem

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ja jestem dobrym pasterzem
i znam owce moje, a moje Mnie znają.​

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Laura Chmielorz
11:00 Julia Kocot