Zmartwychwstaniemy!

 „Lecz ja wiem:
Wybawca mój żyje,
na ziemi wystąpi jako ostatni.
Potem me szczątki
skórą odzieje,
i ciałem swym
Boga zobaczę.”    Hi 19,24-25
F a k t
– Chrystus, jak zapowiedział,
trzy dni po śmierci na krzyżu,  zmartwychwstał.
P r a w d ą    j e s t
- co wypowiedziane zostało przy grobie Łazarza :
"Brat twój zmartwychwstanie.
Rzekła Marta do Niego: Wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym.
Rzekł do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie."
C z y    j e s t    c o ś    w a ż n i e j s z e g o?
- Pewność, że jak Chrystus zmartwychwstał, my zmartwychwstaniemy!


Życzę, aby Ten,
który jest zmartwychwstaniem i życiem
prowadził nasze myśli, pragnienia i sumienia.
Owocem tego będzie poczucie spełniania się,
wewnętrzny pokój i życzliwość w relacjach międzyludzkich.
Niech Święta przeżywane będą zdrowo i spokojnie!    
ks. Proboszcz