11 marca 2018r., IV Niedziela Wielkiego Postu

PSALM RESPONSORYJNY

Kościele święty, nie zapomnę ciebie

Nad rzekami Babilonu
siedzieliśmy płacząc na wspomnienie Syjonu.
Na topolach tamtej krainy
zawiesiliśmy nasze harfy.

Kościele święty, nie zapomnę ciebie

Jakże możemy śpiewać pieśń Pańską
w obcej krainie?
Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie,
niech uschnie moja prawica.

Kościele święty, nie zapomnę ciebie

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Chwała Tobie, Królu wieków

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego;
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.​

Chwała Tobie, Królu wieków
--------------------------------
9:00 Elwira Krawiec
11:00 Hanna Szyguła