25 lutego 2018r., II Niedziela Wielkiego Postu

PSALM RESPONSORYJNY

W krainie życia będę widział Boga

Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem:
«Jestem w wielkim ucisku».
Cenna jest w oczach Pana
śmierć Jego wyznawców.

W krainie życia będę widział Boga

O Panie, jestem Twoim sługą,
Twym sługą, synem Twojej służebnicy.
Ty rozerwałeś moje kajdany,
Tobie złożę ofiarę pochwalną i wezwę imienia Pana.

W krainie życia będę widział Boga

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Chwała Tobie, Królu wieków.

Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca:
«To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie».​

Chwała Tobie, Królu wieków.
--------------------------------
9:00 Julia Plachetka
11:00 Julia Kocot