11 lutego 2018r., VI Niedziela zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Tyś jest ucieczką i moją radością

Szczęśliwy człowiek, któremu odpuszczona została nieprawość,
a jego grzech zapomniany.
Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy,
a w jego duszy nie kryje się podstęp.

Tyś jest ucieczką i moją radością

Grzech wyznałem Tobie i nie ukryłem mej winy.  
Rzekłem: «Wyznaję mą nieprawość Panu», a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu. 
Cieszcie się i weselcie w Panu, sprawiedliwi,
radośnie śpiewajcie wszyscy prawego serca.

Tyś jest ucieczką i moją radością

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Jezus głosił Ewangelię o królestwie 
i leczył wszelkie choroby wśród ludu.​

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Elwira Krawiec
11:00 Wiktoria Strzelczyk