Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP


Zapraszamy wszystkie marianki na nasze święto patronalne.
Spotykamy się w kościele  8.12. o godz. 17.15.
Wspólnie zaśpiewamy godzinki, a następnie weżmiemy udział
we mszy św. z odnowieniem przyżeczeń mariańskich.