ABC Sodalicji

 

            Obowiązki Dziecka Maryi

  1. Dziecko Maryi żyje w łasce uświęcającej.
  2. Bierze czynny udział w Eucharystii.
  3. Czci Niepokalaną i pragnie Ją naśladować.
  4. Często rozmawia z Bogiem na modlitwie.
  5. Pogłębia swoją wiedzę religijną. Uczęszcza na spotkania Dzieci Maryi.
  6. Kocha swoją parafię. Aktywnie włącza się w jej życie.
  7. Dba o religijną atmosferę w rodzinie.
  8. Jest wzorem ucznia.
  9. Śpieszy bliźnim z pomocą.
  10. Jest apostołem wśród otoczenia.

 

    Do wspólnoty Dzieci Maryi przyjmowane są dziewczęta w trzeciej klasie szkoły podstawowej, po wcześniejszym przygotowaniu. Uroczyste przyjęcie odbywa się 8 grudnia, w czasie mszy św. Na znak przynależności do Dzieci Maryi kandydatka otrzymuje w tym dniu medalik z wizerunkiem Najświętszej Maryi Panny. Medalik ten "zaprojektowała" sama Maryja i objawiła to w Paryżu w 1830 roku pobożnej szarytce - siostrze Katarzynie Laboure. W czasie jednego z trzech objawień, których doznała siostra Katarzyna, Maryja powiedziała: "Postaraj się o wybicie medalika według tego wzoru. Wszyscy, którzy będą go nosili dostąpią wielkich łask, szczególniej jeżeli będą go nosili na szyi. Tych, którzy we mnie ufają wieloma łaskami obdarzę."

    Liturgiczny strój marianki jest skromny: czarna spódnica odpowiedniej długości, biała bluzeczka, a na szyi zawieszony medalik. Przez swój strój podkreślamy, że również  skromnością chcemy naśladować Matkę Najświętszą.