24 grudnia 2017r., IV Niedziela Adwentu

PSALM RESPONSORYJNY

Na wieki będę sławił łaski Pana

Zawarłem przymierze z moim wybrańcem,
przysiągłem mojemu słudze, Dawidowi:
Twoje potomstwo utrwalę na wieki
i tron twój umocnię na wszystkie pokolenia.

Na wieki będę sławił łaski Pana

On będzie wołał do Mnie: Ty jesteś moim ojcem,
moim Bogiem, opoką mojego zbawienia. 
Na wieki zachowam dla niego łaskę
i trwałe z nim będzie moje przymierze.

Na wieki będę sławił łaski Pana

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Oto ja służebnica Pańska, 
niech mi się stanie według słowa twego.​

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Laura Chmielorz
11:00 Julia Kocot