Spotkanie marianek


Zapraszamy wszystkie marianki na mszę św.
pierwszosobotnią 2.12. o godz. 16.00.
Po mszy św. spotykamy się na "podwieczorku z Matką Najświętszą".