5 listopada 2017r., XXXI Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Strzeż duszy mojej w Twym pokoju, Panie

Panie, moje serce się nie pyszni
i nie patrzą wyniośle moje oczy.
Nie dbam o rzeczy wielkie
ani o to, co przerasta me siły.

Strzeż duszy mojej w Twym pokoju, Panie

Lecz uspokoiłem i uciszyłem moją duszę.
Jak dziecko na łonie swej matki,
jak ciche dziecko jest we mnie moja dusza.
Izraelu, złóż nadzieję w Panu, teraz i na wieki.

Strzeż duszy mojej w Twym pokoju, Panie

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Jeden jest Ojciec wasz w niebie
i jeden jest wasz Nauczyciel, Chrystus.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Julia Plachetka
11:00 Emilia Nowak