1 października 2017r., XXVI Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń,
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie

Dobry jest Pan i łaskawy,
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze,
uczy ubogich dróg swoich.

Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Moje owce słuchają mego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Wiktoria Strzelczyk
11:00 Emilia Nowak