Spotkanie marianek


Zapraszamy wszystkie marianki na przedodpustowe spotkanie
w środę (23.08.) o godz. 16.00. Proszę przynieść ze sobą sprzęt
do prac porządkowych ( rękawice, nożyk, kopaczka...).