23.07-30.07-6.08. 2017 AD

Leszek Wręczycki,  kawaler, zam. w Kielczy
z Karoliną Szymanek, panną, zam. w Siemianicach.