Liturgia Triduum Paschalnego

   Lektorzy i psałterzystki biorących udział w Triduum Paschalnym proszeni są o kontakt z księdzem Proboszczem.