30.04 – 7.05-14.05. 2017 AD

Piotr Lasenga, kawaler, zam. w Ostrożnicy
z Anetą Potempa, panną, zam. w Kielczy.