Studnia w Burkina Faso

   W miesiącu kwietniu 2016 roku parafia nasza przekazała Stowarzyszeniu Przyjaciół Misji Franciszkańskich im. o. Dominika Kiescha z Góry św. Anny, środki finansowe przeznaczone na realizację Projektu nr 2015/50 - Budowa studni głębinowej. Prace w ramach w/w projektu zostały rozpoczęte jesienią 2015 roku w miejscowości Lilma, położonej ok. 40 km od parafii franciszkanów w Korsimoro w Burkina Faso. Lilma, z racji swojego położenia (brak prawdziwej drogi dojazdowej, otoczona wieloma rzekami okresowymi), jest wioską trudno dostępną, do której dojechać można tylko w okresach suszy. Wioska jest bardzo rozległa - rozciąga się na długości 2,5 km. Liczy 850 mieszkańców.             
     Pierwsze prace (jesień 2015 r.) nie przyniosły oczekiwanego efektu – nie znaleziono wody. Trzeba było szukać nowego miejsca pod budowę studni. Roboty przerwała niestety pora deszczowa i należało czekać do kolejnej jesieni. Z końcem ubiegłego roku rozpoczęto prace w nowej lokalizacji. Niestety, mimo pozytywnych analiz i niemal stuprocentowej pewności, że tym razem uda się znaleźć wodę, ponowne odwierty nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. W miejscu odwiertu odsłoniło się złoże metalu.
      Ponieważ franciszkanie nie chcą zawieść mieszkańców Lilmy, którzy są bardzo mocno zaangażowani w realizację tej inwestycji, jesteśmy proszeni o wsparcie modlitewne. Ufając słowom Chrystusa: „Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie” (Mt 18,19) dodajmy wszyscy tę intencję do swoich modlitw, a na pewno mieszkańcy Lilmy doczekają się swojej studni.
 
Na podstawie: Biuletynu Informacyjnego Stowarzyszenia Przyjaciół Misji Franciszkańskich Nr 11/2017