Słowo bp Jerzego Mazura - przewodniczącego Komisji KEP ds. Misji na „Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami”

     Tam, gdzie docierają misjonarze, odradza się i umacnia nadzieja. Są oni „dobrzy, jak chleb”, dzieląc się tym, co posiadają – napisał w komunikacie z okazji „Dnia Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami” bp Jerzy Mazur, przewodniczący Komisji KEP ds. Misji.
W tym roku duszpasterskim, przeżywanym pod hasłem: „Idźcie i głoście”, odnawiamy swą świadomość, że w tajemnicy chrztu św. staliśmy się uczniami - misjonarzami i umacniamy się we wspólnym nam wszystkim powołaniu misyjnym – stwierdza w swoim liście bp Jerzy Mazur.
   Wyjaśniając hasło tegorocznej niedzieli „ad gentes”, bp Mazur przypomina, że we współczesnym świecie ujawnia się wiele zła, o którym nieustannie donoszą media. Chodzi o akty przemocy, szerzenie nienawiści, niesprawiedliwość społeczną oraz deptanie godności i praw ubogich i słabych. W wielu krajach misyjnych śmiertelne żniwo zbierają choroby, klęski żywiołowe oraz brak dostępu do żywności i wody pitnej. Zdaniem hierarchy, świat bezradnie dostrzega te problemy, jednak brakuje mu determinacji do podjęcia stanowczej walki.
    „Wielu ludzi w obliczu tych nieszczęść odczuwa niepokój i pogrąża się w apatii i bezwoli. Jednak nie wszyscy patrzą bezradnie na rozlewające się zło. W ubogich krajach Afryki, Ameryki Łacińskiej, Azji i Oceanii misjonarki i misjonarze z Polski głoszą Dobrą Nowinę o zbawieniu oraz niosą ofiarną pomoc potrzebującym” – podkreśla bp Mazur. Tam, gdzie docierają misjonarze, odradza się i umacnia nadzieja. Są oni „dobrzy, jak chleb”, jakby napisał św. Brat Albert, dzieląc się tym, co posiadają. Służą chorym, opuszczonym dzieciom, ubogim rodzinom i osobom samotnym. Prowadzą szkoły i przedszkola, dając możliwość zdobycia wykształcenia i zawodu. Są solidarni z uciekinierami i uchodźcami, ofiarami prześladowań za wiarę, przemocy i niesprawiedliwości.
   Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji podkreśla, że polscy misjonarze nie lękają się wchodzić w trudną rzeczywistość miejsc swej posługi i tę rzeczywistość zmieniać. – Swą modlitwą, pracą i cierpieniem budzą nadzieję na lepszą przyszłość tych, którzy zdają się być jej całkowicie pozbawieni – zaznacza w liście bp Mazur.
   Hierarcha wyraża głęboką wdzięczność wszystkim duszpasterzom i wiernym za „pomoc duchową i materialną przekazywaną z wielką hojnością i zaangażowaniem” misjonarkom i misjonarzom, a chorym za ofiarowanie swych cierpień w intencji misji. Dziękuje też mediom za informowanie o misjach. – Wasza pomoc sprawia, że na krańcach świata głoszona jest Ewangelia i powstają nowe wspólnoty uczniów Chrystusa – napisał bp Mazur.
    Zaprasza też do dalszego materialnego wspierania misji. Można to uczynić poprzez ofiary wrzucane do puszek, wysyłając SMS pod nr 72 032 o treści „Misje” lub poprzez wpłatę na konto Dzieła Pomocy „Ad Gentes”.
 
Robert Karp, KAI
za stroną: http://diecezja.bielsko.pl/misje