Spotkanie robocze „Paulusa”

     W dniu 10 lutego 2017 r. po wieczornej Mszy św. oraz nabożeństwie ku czci św. Walentego, na którym wraz z Parafianami modliliśmy się o uświęcenie rodzin, uzdrowienie relacji małżeńskich i rodzinnych, a także o dobre rozeznanie powołania życiowego i nieprzypadkowy wybór męża i żony, kolejny raz spotkali się członkowie Wspólnoty Misyjnej „Paulus”. Omówiliśmy sprawy bieżące oraz plany na najbliższy miesiąc. Na dzień 24 marca br. zaplanowaliśmy Misyjną Drogę Krzyżową, a w dniach 6 i 7 marca br., wraz z pozostałymi wspólnotami parafialnymi, będziemy się chcieli spotkać z Biskupem Opolskim w ramach wizytacji naszej parafii.
     Podczas spotkania zachęcaliśmy siebie wzajemnie do czytania prasy misyjnej dostępnej w wersji elektronicznej w zakładce „Czasopisma misyjne”, a także do codziennej modlitwy w intencjach misji – w miesiącu lutym w szczególności za wszystkich cierpiących, ubogich, uchodźców i społecznie wykluczonych, aby w naszych wspólnotach znaleźli przyjęcie i pocieszenie (papieska intencja modlitewna na miesiąc luty 2017 r.).  
     Spotkanie było również okazją, by razem z Tomkiem świętować kolejną rocznicę Jego urodzin.