Misjonarz - ojciec Joachim Zok w naszej parafii

 

   13 stycznia gościł w naszej parafii ojciec Joachim Zok, misjonarz, od wielu lat pełniący swoją posługę najpierw w Afryce a obecnie w Papui-Nowej Gwinei. Ojciec Joachim przebywa obecnie w naszym kraju na urlopie i jesteśmy mu wdzięczni, że poświęcił swój przeznaczony na wypoczynek czas aby spotkać się najpierw z wszystkimi parafianami w trakcie mszy świętej a potem z naszą wspólnotą misyjną.

Ojciec Joachim jest obecnie proboszczem parafii w Papui-Nowej Gwinei. Dzięki jego świadectwu dowiedzieliśmy się wielu szczegółów dotyczących pracy misyjnej - opowiedział nam o ciekawostkach, niebezpieczeństwach i problemach swojego dnia codziennego. Szczególnie ciekawe były relacje ojca dotyczące przesądów i wierzeń pierwotnych mieszkańców krajów misyjnych oraz w jaki sposób przenikają one do chrześcijaństwa.

   W ramach darowizny przekazaliśmy ojcu Joachimowi 300 Euro, z przeznaczeniem na pomoc dla ubogich w jego parafii.