​Misyjne kolędowanie

   Od kilku lat, 6 stycznia - w Święto Objawienia Pańskiego, w parafii naszej realizowane jest piękne dzieło. Dziewczęta z Sodalicji Mariańskiej wspomagane przez młodzież, której na sercu również leży dobro bliźniego, wcielają się w role Kolędników Misyjnych. Trzy lub czteroosobowe grupy, w kolorowych, perfekcyjne przygotowanych strojach, wychodzą na ulice naszych wiosek (Kielcza i Borowiany) i zanoszą do domów Parafian Dobrą Nowinę o tym, że Bóg się narodził dla nas, a my mamy się dzielić tą radością z innymi. I nie chodzi w tym całym dziele wyłącznie o pieniądze. Gdyby tak było, wystarczyłoby stanąć z tradycyjnymi „puszkami” na placu kościelnym i zachęcać ludzi do złożenia grosza na cele misyjne. Wbrew pozorom, całe zjawisko ma inny wymiar.

Grupa Kolędników Misyjnych to mali misjonarze, posłani przez miejscową wspólnotę z konkretną misją. Przede wszystkim przynoszą Parafianom prawdziwą radość i wiarę, wynikającą właśnie z tego, że Nowonarodzony błogosławi „dom nasz i majętność całą”. Ważne jest również to, że dzieło Kolędników Misyjnych dotyka same dzieci podejmujące trud kolędowania, które uwrażliwiają siebie, a przy okazji Parafian, na biedę bliźnich z różnych stron świata. Zebrana przez nich ofiara pomaga dotknąć materialnym dobrem dzieci w krajach misyjnych. Pamiętajmy, że dobro okazane ubogim, przemienia się w dobro duchowe, które spływa na nas.

Jako wspólnota, która w sposób szczególny zaangażowana jest w sprawy misji, składamy serdeczne podziękowania młodzieży, która w rolach Trzech Króli wędrowała po naszych wioskach, a także wszystkim Parafianom, za otwarte serca i złożoną ofiarę, która wspomoże misjonarzy z diecezji opolskiej pracujących w krajach misyjnych. Bóg niech będzie Wam nagrodą!