Chrzest przyjęli do dnia 31 grudnia 2016 A.D

Marcel Żyłka
Stanisław Mitręga
Mikołaj Halenka
Braian Kulik
Marcel Dombrowski.