Komentarz do papieskich intencji misyjnych ks. Tomasza Atłasa (źródło: www.missio.org.pl)

Komentarz do papieskiej intencji misyjnej na październik 2016 r.
                                                                                                                                                             tekst: ks. Tomasz Atłas
Światowy Dzień Misyjny
Wykrzyczeć radość
Boża Opatrzność podarowała nam w bieżącym roku tak wiele niezwykłych darów. Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, 1050. rocznica chrztu Polski, spotkanie młodych z całego świata z papieżem Franciszkiem w Krakowie – to tylko te największe i najważniejsze z nich.
I chyba nie ma wątpliwości, że każde z tych wydarzeń jest szczególną łaską i okazją, aby umocnić naszą wiarę i wykrzyczeć radość z tego, że należymy do Jezusa i żyjemy w świetle Ewangelii. Bo faktycznie, jak przypomniał papież Franciszek w pierwszych zdaniach adhortacji Evangelii gaudium: „Radość Ewangelii napełnia serce i całe życie tych, którzy spotykają się z Jezusem. Ci, którzy pozwalają, żeby ich zbawił, zostają wyzwoleni od grzechu, od smutku, od wewnętrznej pustki, od izolacji” (EG 1).
Przekazać innym
Tej radości ewangelicznej nie chcemy jednak i nie możemy zatrzymać wyłącznie dla siebie. Szczególnym czasem jej manifestowania i dzielenia się nią stają się Niedziela i Tydzień Misyjny. To ważny czas, aby umocnić wiarę i pogłębić radość z tego, że jesteśmy Chrystusowi. Ale to również czas, aby wyjść do braci i sióstr z innych katolickich wspólnot na świecie. Niech nasze duchowe i materialne dary pomogą także im odkrywać i umacniać radość z poznania i głoszenia Ewangelii. Niech i oni jeszcze bardziej ucieszą się z kroczenia po śladach Zbawiciela.
Prośmy zatem w duchowej łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem:
„Aby Światowy Dzień Misyjny odnowił we wszystkich wspólnotach chrześcijańskich radość i odpowiedzialność za głoszenie Ewangelii”.


www.missio.org.pl