Do dnia 18 października 2016 AD Pan Bóg odwołał do siebie

Krystyna Sadowa
Franciszek Goj
Mariola Bartoszek
Janusz Pawliszyn
Józef Kluba
Irena Kulik
Jadwiga Merkel
Paweł Student
Bernadeta Golec
Paulina Ibrom
Stefan Tyślik
Piotr Galgan
Agnieszka Szołtysik
Jerzy Majnusz
Józef Wąsik
Ernest Galgan
Joachim Chmielorz
Herbert Runge
Elfryda Wieszołek
Walter Małek
Florentyna Sztancel
Jan Szołtysik
Jerzy Wons